Přihlášení do datové schránky

Jak a kde se přihlásit do datové schránky? Přihlášení do datové schránky rychle.

Datové schránky používají firmy a fyzické osoby pro přijímání a podávání úředních dokumentů. Přes datovou schránku lze komunikovat s finančními úřady, Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami atd.

Kolik stojí datová schránka?
Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné. A to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby (firmy).

Zřízení datové schránky
1/ Osobně na Czech POINTu – Czech POINT se nachází na některých pobočkách České pošty, městských úřadů nebo městských částí, pracovištích hospodářské komory, notářů a vybraných zastupitelských úřadech. Seznam zde.

2/ Písemně v listinné podobě – vyplněný elektronický formulář žádosti vytiskněte. K vyplnění žádosti použijte program Software602 Form Filler (je zcela zdarma a v češtině). Žádost podepište před notářem a nechte úředně ověřit. Doručte doporučeně Ministerstvu vnitra, Kontakty zde.

3/ Elektronickou poštou – elektronicky vyplněnou žádost, opatřenou elektronickým podpisem, zašlete elektronickou poštou na e-mail: posta@mvcr.cz. K vyplnění žádosti také použijte program Software602 Form Filler.

Jaké doklady potřebuji ke zřízení datové schránky?
Fyzickým osobám stačí průkaz totožnosti – občanský průkaz. Právnická osoba, která je zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel u tohoto subjektu v Registru osob zapsán jako statutární zástupce, stačí doklad totožnosti. Pro subjekty, které v Registru osob zapsány nejsou, doloží žadatel veřejnou listinu dokládající zřízení nebo statut právnické osoby. Pokud žadatel není v Registru osob zapsán jako statutární zástupce dané právnické osoby, musí doložit oprávnění jednat jejím jménem (plnou mocí, jmenovacím dekretem, apod.).

Jak a kde se přihlásit do datové schránky?
Přihlášení do datové schránky je jednoduché, to zvládne opravdu každý. Vyplňte své uživatelské jméno, vložte heslo, opište kód z obrázku (captcha) a přihlaste se. Pokud se do své datové schránky přihlašujete poprvé, použijte přihlašovací údaje, které Vám byly vygenerovány systémem a doručeny v obálce se žlutým pruhem nebo prostřednictvím aktivačního webu.

Do datové schránky se přihlásíte, když kliknete na tlačítko Přihlásit se.
Toto není oficiální stránka Datových schránek.