Přihlášení do datové schránky

Jak a kde se přihlásit do datové schránky? Přihlášení do datové schránky rychle. Moje datová schránka přihlášení jménem a heslem.

Datové schránky používají firmy a fyzické osoby pro přijímání a podávání úředních dokumentů. Přes datovou schránku lze komunikovat s finančními úřady, Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami atd.

Kolik stojí datová schránka?
Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné. A to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby (firmy).

Zřízení datové schránky
1/ Osobně na Czech POINTu – Czech POINT se nachází na některých pobočkách České pošty, městských úřadů nebo městských částí, pracovištích hospodářské komory, notářů a vybraných zastupitelských úřadech. Seznam zde.

2/ Písemně v listinné podobě – vyplněný elektronický formulář žádosti vytiskněte. K vyplnění žádosti použijte program Software602 Form Filler (je zcela zdarma a v češtině). Žádost podepište před notářem a nechte úředně ověřit. Doručte doporučeně Ministerstvu vnitra, Kontakty zde.

3/ Elektronickou poštou – elektronicky vyplněnou žádost, opatřenou elektronickým podpisem, zašlete elektronickou poštou na e-mail: posta@mvcr.cz. K vyplnění žádosti také použijte program Software602 Form Filler.

Jaké doklady potřebuji ke zřízení datové schránky?
Fyzickým osobám stačí průkaz totožnosti – občanský průkaz. Právnická osoba, která je zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel u tohoto subjektu v Registru osob zapsán jako statutární zástupce, stačí doklad totožnosti. Pro subjekty, které v Registru osob zapsány nejsou, doloží žadatel veřejnou listinu dokládající zřízení nebo statut právnické osoby. Pokud žadatel není v Registru osob zapsán jako statutární zástupce dané právnické osoby, musí doložit oprávnění jednat jejím jménem (plnou mocí, jmenovacím dekretem, apod.).

Jak a kde se přihlásit do datové schránky?
Přihlášení do datové schránky je jednoduché, to zvládne opravdu každý. Přejděte na oficiální stránku datových schránek (odkaz níže – Přejít na Moje datová schránka). Toto není oficiální stránka datových schránek! Přihlásit se lze několika způsoby:

– uživatelským jménem a heslem
– mobilním klíčem
– identitou občana
– pomocí SMS
– certifikátem
– bezpečnostním kódem

Přejít na Moje datová schránka
Toto není oficiální stránka Moje datová schránka!