Úřad práce

Úřad práce
Pokud jste bez nezaměstnání, rychle se přihlaste na Úřad práce. Zaměstnanci úřadů práce vám nabídnou volná pracovní místa ve vašem regionu. Bude se samozřejmě jednat o pracovní místa, která odpovídají vašemu vzdělání, praxi, možnostem ubytování a dopravní dosažitelnosti. Po celou dobu budete pobírat podporu v nezaměstnanosti a stát za vás bude platit zdravotní pojištění. Sociální pojištění hrazeno sice není, ale doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se vám započítává jako účast na důchodovém pojištění.

Na jaký úřad práce se mám přihlásit?
Navštivte úřad práce, který se nachází v místě vašeho trvalého bydliště. Krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky naleznete zde.

Jaké doklady budu potřebovat?
Především budete potřebovat platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (např. cestovní pas). Určitě po vás budou chtít potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), potvrzení o výši průměrného výdělku, potvrzení o ukončení studia. Podnikatelé si musí připravit přerušení samostatné výdělečné činnosti.

Formuláře
Všechny potřebné formuláře stáhnete na webu Úřadu práce (Žádost o zprostředkování zaměstnání, Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, Žádost o podporu v nezaměstnanosti, Základní poučení uchazeče o zaměstnání, Zájem o zvolenou rekvalifikaci, atd.).

Zaregistrujte se na stránce Ministerstva práce a sociálních věcí
Zaregistrujte se na stránce Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). MPSV má na starost všechny úřady práce v ČR.

Proč se registrovat? Můžete si nechat posílat na email informace o nových volných místech. Některé údaje a výběrové podmínky mohou zůstat uloženy i po opuštění portálu. Nebudete je muset při příští návštěvě portálu zadávat znovu. Získáte možnost zadávat rozšířenou verzi inzerátů s poptávkou po práci. Po dohodě s místně příslušným úřadem práce můžete přes internet hlásit volná místa a jejich změny.

Přihlaste se na MPSV – klikněte na tlačítko Přihlásit se
Toto není oficiální stránka Úřadu práce.