Registr vozidel

Cena přihlášení vozidla ze zahraničí, přihlášení nového vozidla, přihlášení vozidla na nového majitele…

Formuláře registru silničních vozidel naleznete zde.

Přehled správních poplatků – registry vozidel

Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly

800,-

Registrace motocyklu do 50 cm3

300,-

Registrace motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postraním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500,-

Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně

500,-

Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti

700,-

Registrace vozidla nabytého dědictvím

0,-

Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (depozit)

200,-

Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**)

0,-

Vydání registrační značky (2 ks)

450,-

Vydání registrační značky (1 ks – motocykl, přívěs)

250,-

Zápis změny do technického průkazu

50,-

Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu***

100,-

Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu

800,-

Výdej dat z registru silničních vozidel

min. 50,-

Ukončení leasingu (výmaz vlastníka)

800,-

Trvalý vývoz vozidla

450,-

Firemní karta pro digitální tachografy

700,-

*dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.